Валута
BGN
  • BGN
  • EUR
  • USD
Език
Меню
Профил
Език

Категории

Вижте всички статии

Забрана на ароматизирани нагреваеми цигари

Забрана на ароматизирани нагреваеми цигари

С новите промени в закона за тютюна се прие забрана на ароматизирани нагреваеми цигари. Тази забрана не се отнася за течностите за електронни цигари, а само за нагреваемите продукти от типа на iQos и Glo. Към момента не се предвиждат изменения касаещи ограничаването на електронните цигари и течностите за електронни цигари. Единствените промени относно течностите са изискванията за поставянето на бандерол, тъй като от 01.03.2023г са акцизни продукти и подлежат на същите акцизни регулации, както всички останали тютюневи продукти на пазара.

Регулацията на въпросните продукти е свързана с изменение и допълнение на ЗТТСТИ, които имат за цел въвеждането в националното ни законодателство на Делегирана директива (ЕС) 2022/2100 на Комисията от 29.06.2022г за изменение на Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета с оглед въвеждане на забрана на пускането на пазара на нагреваеми тютюневи изделия с характерно вкусово-ароматични качества. 

С разпоредба №20 на проека за изменение на действащия закон ЗТТСТИ се въвежда дефиниция на понятието "нагреваемо тютюнево изделие", съгласно която "нагреваемо тютюнево изделие е ново тютюнево изделие, което се нагрява, за да произведе емисии, съдържащи никотин и други химикали, които след това да се вдишват от потребителя/потребителите, и което в зависимост от характеристиката си е бездимно тютюнево изделие, в случаите, когато не е налице процес на горене, или е тютюнево изделие за пушене в случаите, когато е налице процес на горене".

За съжаление се налага да поясним всичко това, понеже журналистите за пореден път успяват да подведат потребителите с неадекватните репортажи по темата. Говори се за нагреваеми устройства и цигари, докато в същото време на заден фон тече видео с течности и електронни цигари, което няма нищо общо с темата. Крайно време е журналистите да започнат да правят разлика между тютюневи цигари, нагреваеми устройства и електронни цигари! Разликата между ДИМ и ПАРА е основното, което разграничава видовете продукти и всъщност е една от основните причини електронните цигари да бъдат поне 95% по-малко вредни от традиционните тютюневи продукти!

Остави мнение/коментар

Код за сигурност
  • Дамянова
    Простете, кога очаквате да се възобнови продажбата на никотинови течности?
    Отговори ›
«1»

Нови продукти